Algomin Gödselstavar

Ger dina träd och buskar allt de behöver under ett helt år för att växa och frodas.

39 kr

  • är speciellt lämpade för träd och buskar men kan användas för alla gröna växter
  • innehåller all näring som träd och buskar behöver
  • tillför naturlig växtstimulans
  • är till fördel för både frukt och blomsättning
  • är långsamtverkande och ger växten ett jämnt flöde av näring under ett helt år
  • är ett enkelt och billigt alternativ för fruktträd och bärbuskar

Beskrivning