Trädgårdsskötsel

Våra tjänster under trädgårdsskötsel sträcker sig så långt som du vill.

Trädgårdsskötsel

Våra tjänster under trädgårdsskötsel sträcker sig så långt som du vill.

Vi anpassar oss och gillar läget. Det viktigaste är att ha ordning och reda på uppdragen mellan kund och leverantör. Därför skriver vi alltid avtal om vad som ska utföras och på vilken tid. Får vi dessutom vara med från början och planera trädgården kan vi optimera skötseln ännu mer.

Vanligt är att skötseln består av beskärning, gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, lövupptagning och gödsling.

Produktkategorier