Beskärning av buskar och träd

Låt mig hjälpa dig att förstå din trädgårds potential.

Beskärning av buskar och träd

Att veta hur man beskär trädgårdens träd och växter tar lång tid att lära sig. Det tar många år för ett fruktträd att bli stort och vackert. Men det kan ta en timme att förstöra det, för många år framöver. Även med utbildning är det lätt att göra fel. Under växtens liv måste hänsyn tas till årstiden, hur man tar bort döda grenar, hur ett fruktträd kan bära optimalt med frukt och mycket mer. Det är bara några delar av naturens mysterier. Helheten måste man ta hänsyn till.

Även trädets naturliga form och vilket stadium det befinner sig i. Hur den omgivning där trädet står ser ut. Dessutom ska det vara vackert.

En hemlighet är att veta hur växten fungerar i olika stadier i livet och varför. Man måste helt enkelt veta vad man gör.
– Att förstå trädets hemlighet.
Jag är nyfiken på naturens skönhet och strävar efter harmoni med fruktträden och mellan trädgårdens växter.

Låt mig hjälpa dig att förstå din trädgårds potential. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi går igenom din trädgårds möjligheter.

Produktkategorier