Halkbekämpning

Vi har bestämt oss för att alla våra kunder är VIP-kunder.

Halkbekämpning

Vi plogar omedelbart när det snöat 3-5 cm, innan snön blir till is. När snöovädret slår till blir det ofta kaos. Det gör att mindre prioriterade platser ofta glöms bort. Vi har bestämt oss för att alla våra kunder är VIP-kunder och förbinder oss därför att ploga inom några timmar när snökaoset slår till. Vi har utarbetat relationer med ett flertal fastighetsägare och fastighetsförvaltare med årsavtal för varandemiljö. Naturligtvis utarbetar vi avtal som täcker individuella behov.

Vi vill att våra kunder ska få den trygghet som borde vara en självklarhet. Och slippa tänka på vad som kan hända om halkolyckan skulle vara framme. När Vägar, gångbanor och trappor täcks med snö förvandlas de snabbt till en farlig miljö, speciellt för äldre, rörelsehindrade och barn. Dessutom undviks extra kostnader för isbekämpning och akututryckningar. Nu har vi utökat vår verksamhet och erbjuder ytterligare kunder att vara med i vårt snöröjningsprogram.

Kontakta oss för en offert gällande snöröjning och bli en av våra VIP-kunder.

Så snart vintern är över tar arbetet med sandupptagning vid. Sedan är vi redo att möta våren!

Produktkategorier